Lidmaatschap

Hoe word je lid van REO?

Sinds 2018 is de ledenadministratie ondergebracht bij de Knltb en kan men zich aanmelden via een summier Online aanmeldingsformulier. De Ledenadministratie ontvangt deze aanmelding en vraagt via email om de overige benodigde gegevens.

Een andere mogelijkheid is een aanmeldingsformulier (>Hier downloaden aanmeldingsformulier REO) in te vullen. Deze formulieren zijn ook te vinden in de hal van het clubhuis. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je naar het postadres van REO (postbus 136, 9300 AC RODEN) of je deponeert het in de witte bestuursbrievenbus bij de bestuurskamer. 

In beide gevalen dien je een recente pasfoto te sturen(Liefst digitaal, groepsfoto mag ook mits het hoofd van het nieuwe lid er op staat en zonder zonnebril). Deze pasfoto wordt door de KNLTB op de KNLTB-ledenpas aangebracht. Uiteraard kun je het aanmeldingsformulier en de pasfoto (graag in jpg of jpeg format) ook digitaal aanleveren. Het mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(N.B.: De pasfoto wordt meerdere jaren gebruikt. Als je voor een nieuw seizoen een meer recente pasfoto wil gaan gebruiken, moet je er rekening mee houden dat de KNLTB-pasjes voor bestaande leden jaarlijks in januari worden aangemaakt. Nieuwe pasfoto’s dus s.v.p. vóór 10 januari insturen.)

Voor de inning van contributies maakt REO gebruik van automatische incasso. Daarvoor is aan de leden om machtigingen gevraagd. De inning van de contributie vindt plaats rond 15 maart van elk jaar zolang het lidmaatschap duurt. Als geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven wordt € 5,-- administratiekosten in rekening gebracht. 

De contributie bedraagt in 2018:
Jonge Junioren     (geboren in 2006 of later) €  75,00 per persoon
Junioren (geboren in 2005, 2004, 2003, 2002, 2001)            € 111,00 per persoon
Senioren (geboren in 2000 of eerder) € 148,00 per persoon

Alle contributiebedragen zijn inclusief een afdracht aan de KNLTB van ca. € 16,50 per persoon.

Voor leden van 18 t/m 69 jaar wordt er tevens een vrijwilligersbijdrage van € 25,00 in rekening gebracht. Deze vrijwilligersbijdrage wordt teruggestort op de betaalrekening als er minstens drie uur aan vrijwilligerstaken is verricht. De leden die onder deze doelgroep vallen krijgen zo snel mogelijk hierover bericht. 

Opzegging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient SCHRIFTELIJK te geschieden, door middel van dit opzegformulier, uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar. Dit mag ook via e-mail. Je ontvangt dan van de club een bevestiging. Dit geldt als bewijs van opzegging! 
Wie tussentijds bedankt als lid, is voor het hele jaar contributie verschuldigd. Deze regel kent de volgende uitzondering: als vóór 1 april wordt opgezegd vanwege verhuizing buiten de gemeente, zwangerschap of op doktersadvies, is slechts een derde van de contributie verschuldigd. 

Bijzondere situaties

1. Lid worden na 1 juli
Als je na 1 juli lid wordt betaal je voor het lopende jaar 50% van de normale contributie. 
2. Lid worden na 15 oktober
Mensen die zich na 15 oktober als lid aanmelden zijn voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd. Zij zullen pas in het begin van het nieuwe jaar een Knltb-ledenpasje ontvangen.
3. Kinderen tot 8 jaar onder begeleiding ouders vrij van contributie. 
Ouders die lid zijn van REO en die willen uitvinden of hun zoon of dochter het spelletje ook leuk vindt, mogen dat doen zonder dat het kind direct hoeft te worden aangemeld als lid. Het kan dus voorkomen dat - mocht deze situatie zich voordoen - er slechts één pasje is afgehangen. Zodra het kind echter training gaat volgen, moet hij of zij wel als lid worden aangemeld.
4. Gezinskorting 
Het vierde lid (i.c. het jongste lid) van een gezin is slechts 50% van het jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd. Voor het vijfde en volgende lid van een gezin (altijd de jongste leden) hoeft geen contributie te worden betaald. Deze korting wordt pas toegepast in het jaar volgend op dat waarin het betreffende lid is aangemeld.
5. Maandkaart voor "probeerders" na blessure 
In overleg met de ledenadministrateur kunnen mensen die na een blessure weer willen proberen te tennissen een maandkaart verkrijgen van € 40,- . Dit kan maximaal voor 3 maanden.

Ledenadministratie

Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie voor alles wat betrekking heeft op:

  • Aanmelden voor en opzeggen van het lidmaatschap
  • Het doorgeven van verhuizingen of adreswijzigingen
  • Het vernieuwen of vervangen van KNLTB-spelerspassen

Vermeld bij alle correspondentie s.v.p. je lidnummer dat op je pasje staat. Bij verhuizing ook de lidnummers van meeverhuizende REO-leden.

Adres: Ledenadministratie REO (Gerard Janssen) Mensingheweg 12, 9301 KA Roden, 

Mobiel 06 51 08 13 11 (Thuis: 050-5012068) 

E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hosting en realisatie Wned.nl (Roden)
 Hosting en realisatie Wned.nl (Roden)

Untitled 1